Visie Commissie Dienst aan de Gemeenschap (DAG)

De opdracht van de commissie DAG is de door de club middels fund raising projecten verzamelde fondsen op een evenwichtige wijze aan te  wenden voor het lenigen van de noden in de gemeenschap, daar waar de overheid te kort schiet.


Daarbij wordt er gezocht naar:

  • Geografisch evenwicht: plaatselijk, regionaal, nationaal, internationaal
  • Doelgroepen evenwicht: armoede, zieken, gehandicapten, jongeren, ouderen
  • Continuïteit in de keuze van de projecten die gesteund worden.


De beoordeling van de aanvragen voor steun baseert zich op:

  • Een presentatie door de aanvrager van de nood aan steun, in een statutaire vergadering van de club, waarvoor voldoende ruimte in het programma dient te worden voorzien, zodat alle leden betrokken zijn.
  • De aard van de gevraagde steun: de voorkeur gaat naar de aankoop van specifiek materieel en waarbij Rotary voldoende visibiliteit krijgt (o.a. door aanbrengen van het logo van Rotary op het geschonken object).
  • Een regelmatige herwaardering van langlopende projecten.

Het streefdoel is dat er jaarlijks minimum 30.000 € aan sociale doelen kan besteed worden, maar
beperkt tot maximum de effectief verworven fondsen van het voorgaande werkjaar. De commissie
DAG rekent daarbij op de betrokkenheid van alle leden van de club voor het verwerven van de
nodige fondsen.


De commissie DAG voert een open en zichtbaar beleid door:

  • De plannen en realisaties van DAG voor te leggen aan het bestuur van de club en aansluitend toe te lichten op een statutaire vergadering van de club.
  • Steeds open te staan voor vragen van de clubleden of het clubbestuur.


Bij wijze van voorbeeld worden hieronder de geplande sociale doelen voor het werkjaar 2018 weergegeven:

Doelgroep Plaatselijk

Regionaal / Nationaal

Internationaal
Armoede Kerstpakketten
Zuster Greet
   
Zieken   Kom op tegen Kanker Kameroen - Belinda Mets
Gehandicapten Rozemarijn    
Jongeren Scholenfonds
Jeugddorp
JAC - CAW Future of Hope
Ouderen   Kompas  

 

- Bedrijven die de sociale doelen van al onze projecten ondersteunen -