Projecten van Rotary Club Keerbergen

Een belangrijk doel van Rotary, dus ook van onze club, is de steun aan sociale projecten. Hierbij stellen wij u enkele van onze projecten voor, die wij steunen.

1. Onze Club steunt Rozemarijn dat volwassen personen met een handicap in Keerbergen en Haacht opvangt. Onze Club heeft het op zich genomen om een aangepaste minibus voor het dagelijkse vervoer van mindervaliden te financieren.

2. "Orphans teach Orphans", het project van Chido Govera en de Future of Hope Foundation in Zimbabwe richt zich op kinderen die wees geworden zijn door de aids-epidemie. Nabij Harare beschikt Chido over een terrein voor o.a. de kweek van oesterzwammen. Na hun opleiding worden de kinderen geholpen om in hun dorpen kleine kwekerijen op te zetten en daarmee geld te verdienen. Zo worden zij zelfstandig, krijgen erkenning en worden zij weerbaar, ook dankzij de lessen die zij hierover hebben gekregen. Rc Keerbergen werkt samen met Koen Vanmechelen om dit project te realiseren niet alleen door het verwerven van fondsen, maar ook door coaching.

3. Tijdens de kerstperiode schenken wij aankoopcheques aan minder bedeelden in de regio om te helpen een feestelijke maaltijd te bereiden. Wij doen dit reeds 30 jaar. Steeds keren onze leden terug van de persoonlijke bezorging van de cheques met verhalen over de schrijnende armoede die ze aantroffen: hier, bij ons in de streek.

4. In het voorjaar organiseren wij altijd een Job Info, waarvoor wij de laatstejaars leerlingen van het secundair onderwijs in de streek uitnodigen. De bedoeling is dat zij op die avond vertgenwoordigers van bepaalde beroepen kunnen spreken over de hoedanigheden en vereisten van een bepaald beroep. Zo helpen wij 400 - 500 leerlingen bij het maken van een keuze voor hun verdere opleiding.

5. Jeugddorp in Bonheiden zorgt voor jongeren, die door het comité voor bijzondere jeugdzorg ge­plaatst zijn vanwege gezinsproble­men. Zij biedt de jongeren een thuis aan tot hun 18de levensjaar. Onze club heeft de aankoop van nieuwe meube­len gefinancierd.

6. Het Gemeentelijk lnstituut voor Technisch en Beroepsonderwijs GITBO in Keerbergen organiseert jaarlijks een reis voor leerlingen naar een derde wereldland om er te werken aan een project. De leer­lingen kunnen zo hun kennis in de praktijk toepassen en de mensen en gewoontes in een ander land leren kennen. Wij hebben o.m. de bouw voor een opvangcentrum voor vrouwen en weeskinderen in Marokko mee helpen financieren.

7. Wij steunden de dienst Oncologie van het Imelda ziekenhuis voor hun deelname aan de fiets-actie "Kom op tegen Kanker".

8. Het Kompas, praatcafé de­mentie Haacht, organiseert twee­maandelijks een bijeenkomst voor mensen met dementie, hun familiele­den en betrokkenen. Wij verlenen een bijdrage om de bijeenkomsten mogelijk te maken.

9. "Ter Heide" in Rijmenam, is een centrum voor kinderen tot 18 jaar, die geplaatst worden door justitie ten gevolge van problemen in het gezin.

- Bedrijven die de sociale doelen van al onze projecten ondersteunen -