Projecten van Rotary Club Keerbergen

Een belangrijk doel van Rotary, dus ook van onze club, is de steun aan sociale projecten. Hierbij stellen wij u enkele van onze projecten voor waaraan we recent steun verleend hebben en die wij ook in de toekomst willen blijven helpen met de opbrengst van onze fundraising events.

1. Elk jaar organiseert Rotary club Keerbergen een Kerstactie. De zaterdag vóór Kerstdag worden bij een 80-tal gezinnen, aangegeven door de OCMW’s, in de regio Keerbergen, Tremelo, Haacht en Boortmeerbeek, aankoopbons bezorgd. Zij kunnen hiermee in de winkels van de Colruyt groep terecht voor een extra tijdens de kerstperiode. Het aantal aankoopbons is afhankelijk van de samenstelling van het gezin.

2. Onze Club is een trouwe partner van “Rozemarijn”,  een centrum in Keerbergen en Haacht dat volwassen personen met een handicap uit Vlaams-Brabant opvangt en waar deze mensen onder begeleiding de ruimte krijgen om op eigen tempo  een eigen verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Onze Club zorgde onder meer voor de financiering van een minibusje voor het dagelijkse vervoer van de bewoners en een netschommel.

3. “Jeugddorp” in Bonheiden zorgt ervoor dat jongeren, die omwille van gezinsproblemen door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg geplaatst worden, een “thuis” krijgen tot hun 18 jaar en biedt begeleiding en hulp met de bedoeling de jongeren zo mogelijk te herenigen met hun gezin. We steunden hen reeds eerder met de aankoop van een elektrische fiets, een ping-pong tafel, nieuwe meubelen en huishoudelijke apparaten.

4. GO! Technisch Atheneum Keerbergen organiseert voor zijn leerlingen jaarlijks een reis naar Derde Wereld-landen om er mee te werken aan projecten die er worden opgezet, o.a. in overleg met de Bouworde. De leerlingen kunnen aldus hun theoretische en technische kennis, opgedaan op school, in de praktijk omzetten en meteen het bezochte land van een heel aparte kant leren kennen. Wij hebben in het verleden een deel van dergelijke studiereizen mede gefinancierd, zodat alle leerlingen die in aanmerking komen om mee te gaan, deze fantastische ervaring in Derde Wereld- land kunnen opdoen.

5. “Het Kompas, praatcafé dementie, Haacht,” organiseert verschillende keren per jaar een bijeenkomst voor mensen met dementie en hun familieleden, voor de mantelzorgers  en voor iedereen die zich op de een of andere manier betrokken voelt bij het onderwerp. Een gastspreker geeft dan tijdens een voordracht toelichting over allerhande aspecten van dementie. Soms wordt ook een toneelvoorstelling rond dit onderwerp gebracht. Hier komen we dan financieel tussen.

6. CAW Oost-Brabant heeft als missie het algemeen welzijn van mensen te versterken en biedt toegankelijke en professionele hulp met aandacht voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Het gaat om heel diverse vragen en problemen: bij echtscheiding, armoede, relatieproblemen en familieconflicten, opvoedingsvragen, woonproblemen, eenzaamheid, familiaal en andere soorten van geweld, misbruik, crisissituaties, dakloosheid enz.. Alle hulp is gratis. Voor jongeren is er een apart aanbod bij het JAC. Ook voor kinderen is er aangepaste hulp. Zij komen vaak onrechtstreeks in beeld en ervaren problemen op een heel andere manier dan volwassenen. Om dak- en thuisloze kinderen in opvangcentra beter te kunnen helpen kreeg het CAW steun van onze  Rotary club voor de realisatie van een lees- en doe-boek: een boek voor en door kinderen, dat inspeelt op hun kwetsbaarheid, een metgezel is in deze moeilijke periode. Via dit boek kan het kind zich even terugtrekken en de belevenissen van het hoofdpersonage – ook een kind in opvang – naast die van zichzelf leggen. Door zelf in het boek te tekenen en te schrijven maakt het kind een persoonlijk verhaal  in kindertaal waardoor bepaalde moeilijke thema’s makkelijker bespreekbaar kunnen gemaakt worden. Het stelt volwassenen – ouders, hulpverleners – in staat om vanuit dat verhaal te werken aan veerkracht bij die kwetsbare kinderen.

7. De armoedeorganisatie Welzijnsschakel Komaraf in Keerbergen wordt ook actief gesteund door onze club. Zij organiseren uitstappen, een Kerstmaaltijd, een barbecue voor de minderbedeelden in Keerbergen. Daarnaast bieden zij ook ondersteuning op administratief vlak. Er worden Kerst- en Paaspaketten bezorgd en een attentvol kaartje. Armoede wordt binnen Komaraf bespreekbaar gemaakt.

8.  We creëerden ook het internationaal project “Orphans teach Orphans” van The Future of Hope Foundation in Zimbabwe. Het doel is een opleidingscentrum verder uit te bouwen, waar weeskinderen aanleren hoe zij op een eenvoudige wijze een ecologische voedselproductie kunnen opzetten en hoe zij hun producten (vooral paddenstoelen en groenten) op de markt kunnen brengen om zelf in hun verdere opleiding en in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Aldus ontdekken zij vaak ook hun vaardigheden en talenten, hetgeen hen de kans geeft hun zelfvertrouwen te ontwikkelen. Op die manier helpen ze mee aan een duurzame ontwikkeling van hun dorp of gemeenschap. Op dit ogenblik financieren we mee een irrigatieproject.

9. Linda Mets, inwoonster van Keerbergen zet zich met hart en ziel in voor het Centre de Santé SOUMOU in Zuid Kameroen. Dokter Essola vangt met zijn bescheiden ziekenhuis en beperkte middelen de zieken op, die van ver tot bij hem komen. Zijn reputatie heeft zich verspreid waardoor hij nood had aan meer middelen en meer personeel. Linda zoekt hier naar de nodige geneesmiddelen en begeleidt de zending naar het ziekenhuis. Daarnaast was er ook nood aan een nieuw gebouw voor opvang van het personeel om het bestaande gebouw volledig beschikbaar te maken voor de consultaties en de opvang van de zieken. Hier draagt onze club ook een steentje bij.

10. Onze Rotary Club heeft ook een scholenfonds. Op dit scholenfonds werd reeds beroep gedaan door het KAK, Sint-Michiels en GO! TAK nl. financiële ondersteuning van jongeren uit problematische gezinssituaties voor schoolonkosten.

11. Actie Dorpen Roemenië – Vlaanderen (ADR Vlaanderen) is sedert begin 1989 actief in Roemenië. Het is de koepelorganisatie van Vlaamse vrijwilligersgroepen die werken met een partnergemeenschap in Roemenië. ADR-Vlaanderen is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende socio-culturele organisatie. In 2012 werd een Vlaams-Roemeense stichting opgericht: The Open Network for Community Development (TON). Doelstelling van deze stichting is in Roemenië te werken in nauwe samenwerking met de Roemeense bevolking. Budgetbesparingen op sociaal- en medisch vlak beïnvloeden de levenskwaliteit van veel Roemeense burgers in kwetsbare levensomstandigheden. ADR/TON heeft een belangrijk netwerk opgezet zowel in Roemenië als in België. De organisatie richt zich o.m. op de lokale noden en organiseert de bezorging van warme maaltijden, thuisverzorging, dagopvang enz. voor de oudere generatie en inwoners met acute of chronische aandoeningen. Rotary Keerbergen kocht reeds 10 rolstoelen aan en zal dit jaar betalen voor de aankoop van 10 WC-stoelen.

12. Ook een project in India wordt door onze club gesteund nl. het ‘Institute for Rural Health Studies (IRHS)’ onder leiding van Dr Patricia Day Bindinger, MS, PhD. Het IRHS werd opgericht in 1981 met  als doelstelling de ondersteuning van de plattelandsbevolking van de Zuid Indiase Staat van Telangana  op het gebied van   gezondheidszorg. Als “mission statement” staat  het “verzekeren van de toegang” tot zowel eerste lijn als derdelijns gezondheidszorg voor de arme plattelands bevolking door het ontwikkelen van een “geïntegreerd  innovatief netwerk” voor gezondheids zorgvoorziening in de landelijke dorpen en in  Hyderabad ,de  hoofdstad van Telangana.

13. In Keerbergen worden een 60-tal Oekraïnse vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen. 27 opvangplaatsen werden bovendien voorzien in het voormalig internaat van het Atheneum. Hier worden moeders met kinderen gehuisvest. Rotary Club Keerbergen voorzag, na samenspraak met de gemeentelijke diensten, deze moeders met kinderen van kledij, fietsen, fietszakken, helmen, speelgoed en leerboekjes. De club zorgde ook nog voor twee tuinsets, parasols, twee zwembadjes en een glijbaan voor de kinderen, een computer en een mixer. De dochterclub Bonheiden gaf 15 laptops in bruikleen.

14. Fonds Inès Costa - Ontdek het Fonds Inès Costa, een project gesteund door Rotary Keerbergen. In samenwerking met NF Kontakt ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek naar neurofibromatosis type 1, een erfelijke aandoening die 1 op 2.500 pasgeborenen treft. Het fonds, opgericht door de ouders van Inès Costa, focust op het cruciale stadium voor de verkankering van neurofibromen. Met steun van het fonds intensiveert KU Leuven-professor Eric Legius baanbrekend onderzoek, waarbij internationale samenwerking van essentieel belang is. Rotary Keerbergen is toegewijd aan vooruitgang in de behandeling van neurofibromatosis type 1 en draagt bij aan een hoopvolle toekomst.

Indien u vragen heeft over deze projecten of zelf een steentje wenst bij te dragen, contacteer ons op onze contactpagina.

- Bedrijven die de sociale doelen van al onze projecten ondersteunen -