OPGELET! Deze pagina is een archief pagina. Dat wil zeggen dat de informatie correct was op het moment van publicatie, maar vermoedelijk niet langer van toepassing is of niet langer de huidige stand van zaken weergeeft.

Mechelen Exclusief Een muzikale happening in het teken van de Grote Raad

INFO | LOCATIES | INSCHRIJVEN


Praktische informatie

Mechelen exclusief is een eenmalige organisatie en staat in het teken van de vierhonderdste verjaardag van de Grote Raad in het voormalige paleis van Margareta van Oostenrijk. 

De geselecteerde locaties hebben een band met het gerechtsverleden van Mechelen en zijn meestal niet publiek toegankelijk. Op iedere locatie wordt de geschiedenis van het pand kort toegelicht en krijgt u gedurende ongeveer een half uur een concert. De uitvoerders behoren tot de top van de Mechelse musici en genieten meestal van een internationale uitstraling.

Ingesloten vindt u een overzicht van de deelnemende locaties en van de muzikale uitvoerders. Uit dit aanbod kunt u drie optredens kiezen. U wandelt vrij van de ene locatie naar de andere, maar u zorgt ervoor dat u ten laatste om 15 uur op de eerste, om 16u30 op de tweede en om 18u op de laatste locatie bent. Het einde is voorzien omstreeks 19u. Een overzicht van de locaties kunt u hier downloaden.

Voor de goede gang van zaken moet u zich tussen 13u30 en 13u45 aanmelden in de voormalige woning van Willem de Clercq, Schoutetstraat 4 te Mechelen. 

U kunt zich ten laatste op woensdag 10 mei inschrijven, maar hoe later u inschrijft hoe groter de kans dat u vrede moet nemen met de op dat ogenblik nog beschikbare plaatsen.

De deelnameprijs bedraagt €35,00 en de opbrengst gaat integraal naar de sociale doelen van Rotary Club Keerbergen.

 

 


- Structurele partners + Hoofdsponsors voor deze actie -