Wat is Rotary?

Rotary is een service club. Wat is dat? Wat is het doel van een service club en van Rotary?

De meeste rotaryclubs vergaderen elke week en mensen die geinteresseerd zijn in een eventueel lidmaatschap zien dat als een bezwaar. De praktijk leert echter, dat voor de meeste leden een aanwezigheid van 50 % normaal is.

Rotary streeft ethische principes na. Dat was een motivatie van de oprichter, Paul Harris in Chicago in 1905. Hij zag dit in de context van het toenmalige bedrijfsleven, dat naar zijn mening wel wat meer ethische verantwoording kon inbouwen. Het is aan de lezer om te oordelen of de reden voor de oprichting van Rotary nog steeds geldig is.

Rotary is een vereniging van vertegenwoordigers uit verschillende beroepen, die zich willen inzetten in een wereldwijde actie van diensbetoon. Zij willen in hun beroep en prive leven een hoogstaande ethiek toepassen en alles in het werk stellen om de vrede en de goede verstandhouding onder de mensen te bevorderen, zonder onderscheid te maken in geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstbetoon dat als basis van iedere achtenswaardige onderneming wordt beschouwd (Statuten R.I.). Daartoe neemt Rotary als uitgangspunt:

- de vriendschap tussen de clubleden
- de toepassing van hoogstaande ethiek
- het nastreven van dienstbetoon in het professionele, sociale en maatschappelijke leven
- de bevordering van internationaal begrip

Voor de toetsing van ethische waarden in de dagelijkse praktijk worden de vier vragen gebruikt (Rtn Tailor, 1932):

1. Is het waar?
2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Klik hier voor een moderne visie op de vier vragen van de hand van Paul Liekens, ADG van zone 4, District 2170 van Rotary International.

Een ander punt dat karakteristiek is voor Rotary betreft de beroeps-classificatie. Een rotaryclub streeft ernaar om beoefenaars van verschillende beroepen bij elkaar te brengen. Vroeger was het niet mogelijk om twee beoefenaren van eenzelfde beroep bij elkaar in dezelfde club aan te treffen. Deze regel is aanzienlijk versoepeld. Het is een verrijking om deze ontmoeting van verschillende professionelen te beleven. Hoewel de aandacht voor de ‘classificatie’ niet meer zo uitgesproken is, blijft ze een karakteristiek element voor Rotary.

Hoe komt Rotary aan zijn bekende kenmerk, het Rotary-wiel? Op de volgende website kun je daar leuke details over lezen: http://www.rotaryfirst100.org/history/history/wheel/cogs.htm

Family of Rotary

Bijna elke rotaryclub heeft relaties met een of meer andere clubs. Veel rotaryclubs hebben andere cubs bijgestaan in hun prille dagen, en zijn dus peterclub. Rc Mechelen (1934) en Rc Leuven (1935) zijn peterclubs van Rc Keerbergen (1983).

Op zijn beurt is Rc Keerbergen peter van Rc Rotselaar (1996) en Rc Bonheiden Raambeek (1999). Ook is Rc Keerbergen peter geweest van Rotaract Keerbergen, maar helaas is deze jongerenclub na een zekere bloeiperiode, bij gebrek aan belangstelling opgeheven.

Zusterclubs

Verbetering van de internationale relaties is een doelstelling van Rotary. Daarom worden clubs aangemoedigd om een zusterclubs in het buitenland te zoeken en regelmatig een bezoek te brengen. Nog beter: samen een project uitvoeren. Onze club heeft twee zusterclubs: Rc Haarlemmermeer Schiphol (Nederland, 1981) en Rc Essen Hellweg (Duitsland, 1990)

- Bedrijven die de sociale doelen van al onze projecten ondersteunen -