Toeristische rondrit met oldtimers 2019

FOTO`S 2019


INTRO

Beste liefhebbers van oldtimers,
Mogen wij u van harte uitnodigen op de 6e editie van onze toeristische rondrit met oldtimers, exclusieve voertuigen en moto's die Rotary Club Keerbergen op zaterdag 28 september 2019 organiseert.

Bij de editie 2017 liet het geluk ons in de steek. We werden uitgeregend en op bepaalde delen van het traject – letterlijk – door het slijk gehaald. De editie 2018 maakte dat meer dan goed. (Bijna) alles verliep gesmeerd en op wieltjes – zoals dat hoort bij een degelijke oldtimer – en de deelnemers waren bijzonder enthousiast.

In 2019  leggen we de lat nog hoger.

U kreeg er in het verleden al meermaals een voorsmaakje van maar dit jaar wordt het thema : "De Kastelenroute van de Voorkempen in de  Provincie Antwerpen" .

Naar goede traditie starten we met een stevig ontbijt. Uitzonderlijk vindt dit niet plaats in onze vertrouwde locatie Den Rooden Leeuw aan de Heimolen in Keerbergen maar in Garage Ottevaere, BMW- en Mini-concessionaris, Leuvensesteenweg 135 (N-26) te 3191 Hever. Jullie vinden dit heel makkelijk en de locatie heeft  een goede aansluiting op de E-19.

De aanmelding op de dag zelf gebeurt vanaf 08.00u en sluit ten laatste op 09.30u. Wees zeker op tijd .Vanaf 09.00u stipt laten we de eerste deelnemer vertrekken en om de minuut steeds een volgende.

De rit gaat naar het centrum van de Provincie Antwerpen.

Een eerste stop  in de voormiddag vindt plaats aan de poort van een recent oldtimerheiligdom in onze streek, waar wij door de eigenaar rondgeleid worden. Om de appetijt van de liefhebbers wat aan te wakkeren …

Van dan af reizen we terug in de tijd – zoals dat voor oldtimers past – en wordt u telkens ontvangen in prachtige kasteeldomeinen, die meestal niet openbaar toegankelijk zijn maar die speciaal voor deze gelegenheid hun poorten openen.

Op de middag krijgt u een lunch aangeboden in een classicistisch kasteel met ijskelder in een omwald park, waarvan de oudst terug gevonden verkoopakte dateert van 1648.

In de namiddag volgt een bezoek aan een tweede kasteel in de buurt, eveneens in privé bezit. We maken een mooie trip met de wagen door het uniek domein waar de kasteelheer ons met een glimlach ontvangt. Ook de naam van deze eigenaar zal bij velen een belletje doen rinkelen.

We zakken verder af en worden dan ontvangen in een voormalige abdij in privé bezit waar een glaasje wordt aangeboden.

De weg voert vervolgens naar een historische abdij-site in de regio Mechelen, waar u vergast wordt op een gegidst bezoek. Aansluitend wordt een  aperitief en diner aangeboden. Dit vindt nogmaals – wat dacht u – plaats in de schitterende parktuin van een aan het publieke oog onttrokken kasteel. U hoeft er niet eens meer terug voor in de wagen te stappen... De landerijen van de abdij en de parktuin van het kasteel grenzen aan elkaar en via een poortje wandelt u van het ene in het andere.

Deze keert waagt Rotary Keerbergen zich voor het eerst aan een diner ter plekke en in eigen beheer, waardoor deze afsluiter zeer ontspannen zal gebeuren en - zeker bij goed weer - de mogelijkheid biedt tot gezellig napraten en genieten in deze idyllische omgeving.

Bij de start krijgt iedere deelnemer een rallyplaat, een zeer verzorgd roadbook bolletje-pijl en stopplaatsen worden met het adres aangegeven zodat u er bij verlies van uw weg nog met de GPS terecht kunt.

We leggen een bezemwagen in die bij panne zal trachten de mechaniek te reanimeren maar ,indien dit niet mogelijk is, uw wagen zal verslepen naar een veilige plaats waar u deze later kan ophalen.

Zoals steeds gaat de volledige opbrengst naar de sociale projecten van Rotary Club Keerbergen, waarvan u nadere info kunt vinden op onze website. U kan vanaf nu ook inschrijven via de link op deze pagina.

Iedereen hartelijk welkom.


Foto's van de editie 2018

Foto's van de editie 2017

 


- Structurele partners + Hoofdsponsors voor deze actie -

 

 

 - Bijkomende sponsors voor deze actie -